22 406 01 34

e-mail: piaseczno.gut-ajdys@komornik.pl

O Kancelarii

Mogę prowadzić postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczające na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Oznacza to, że w tutejszej kancelarii mogą być prowadzone sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

Natomiast egzekucja z nieruchomości ograniczona jest wyłącznie do terenu mojej właściwości miejscowej czyli na obszarze gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola oraz Prażmów.

Wierzyciel wybierając komornika, który nie jest właściwy miejscowo załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie o następującej treści:

“Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych.”


Informujemy, że niniejsza strona ma charakter jedynie  informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.

RODO

ul. Młynarska 4F
05-500 Piaseczno

tel.: 22 406 01 34
kom. 608 324 153
piaseczno.gut-ajdys@komornik.pl


KONTAKT TELEFONICZNY
poniedziałek - piątek 9:00-17:00


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
wtorki: 9:00-17:00

nr rachunku bankowego
PKO BP: 76 1020 1026 0000 18020285 5724